Arttırılmış Zeka Hakkında Bilmeniz Gereken 3 Şey

Steve Jobs, Apple’ın başarısının anahtarının teknoloji ve liberal sanatların evliliği olduğunu hep söylerdi. Bununla kastettiği, inovasyonun tek başına değil, sanat ve teknolojinin kesişiminde ortaya çıktığıdır.

Aslında, bilgisayar teknolojilerinin insan yeteneklerini önyükleme ve insan yaratıcılığını artırmadaki önemini ilk anlayan Douglas Engelbart idi. Engelbart’ın düşüncesine dayanarak, makine aklının insan yaratıcılığı ve yeniliği bağlamındaki zorluklarını daha iyi anlamaya başlamalıyız – özellikle de öğrenme ve eğitim sistemlerimizle ilgili olarak.

1. AI inovasyonu arttıracak

Altmış yıl önce, baştan beri yapay zeka (AI) bir Kuzey Kutbu disiplinden, güçlü bir sosyal ve ekonomik değişim sürücüsüne dönüşmüştür. AI, web araması, akıllı telefon uygulamaları, tıbbi tanı, konuşma tanıma ve en yeni özerk araçlar dahil olmak üzere çok çeşitli ortak teknolojilerin temelidir.

Günümüzdeki ortak varsayım, AI’nın insan emeğinin yerini alacağı yönündedir. AI’nın arabalarımızı sürmesi, yiyeceklerimizi pişirmesi ve işlerimizi otomatikleştirmesi bekleniyor. Ancak bu, insan yaratıcılığının önemini büyük ölçüde azaltıyor. Otomasyonun ötesinde, insan tasarım ve inovasyon süreçlerinde bilgisayar teknolojilerine dayanan tamamlayıcı bir gelişme var.

Tarım Devrimi, pastoral tarım için evcil hayvanları kullandığı ve Endüstri Devrimi fabrika üretimi için makineler tasarladığında, bugün Hesaplama Devrimi, insan zekasını arttırmak için bilgisayarlardan yararlanıyor. Artırılmış zeka yapay zekanın alternatif bir kavramsallaştırmasıdır ve yapay zekanın insani yeteneklerin geliştirilmesinde yardımcı rolü üzerine odaklanır. Artırılmış zeka, AI’nın insan inovasyonunu güçlendirmedeki süregelen etkisini yansıtıyor.

Örneğin, AI ile insan yeteneklerini doğrudan etkileyen yeni sosyal ve ekonomik fırsatların ortaya çıktığı açıktır. Birçok endüstri dalında — tıp, mühendislik, eğlence, ulaşım ve tasarım, AI ve makine öğrenmesi insan performansını artıran yeni yenilikler sunmaya devam ediyor.

2. Yaratıcılık gelişecek

2. Yaratıcılık gelişecek

Aslında, AI ve makine öğrenmesi, giderek azalan bir sanayi toplumu oluşturma potansiyeli taşıyan yaratıcı bir dönüşümün parçası. Bu da uzun vadeli önemli yeniliklere yer bırakıyor. Mevcut otomasyon teknolojileri dalgası çok çeşitli mesleklerin yerini alsa da, AI’nın birçok yaratıcı çalışma türünü tamamlayıcı olacağı söylenemez.

Peter Drucker ve Alvin Toffler gibi düşünürler, şu anki çağımızı “bilgi çağı” ya da “bilgi ekonomisi” olarak tanımladılar. Ancak Daniel Bell’in önerdiği gibi, bu açıklamalar genellikle daha derin manevi ve sanatsal özelliklerini özlüyor. Mevcut dönemin daha kesin bir karakterizasyonu Yaratıcı Çağdır. Bu akıl yürütme çizgisinin ardından Richard Florida, yaratıcılığın çağımızın belirleyici ilkesi olduğunu savunuyor.

Bilgisayarlar rutin emeği otomatikleştirirken bile, yaratıcılık, problem çözme ve sosyal işbirliği gerektiren işleri de büyütürler. Bu Yaratıcı Çağda, içsel tutku kalifiye meslekler için çok önemli hale geliyor, böylece ekonomik ihtiyaçlar (geleneksel anlamda) yaratıcılık ve girişimci inovasyona giderek daha fazla bağımlı hale geliyor. Aslında, “yaratıcı yıkım” dalgaları artık toplumumuzun ve kurumlarının yönetimi hakkındaki temel varsayımları çözme tehdidinde bulunuyor.

3. Eğitim yeniden tasarlanacak

Venture capitalist Marc Andreessen’in gözlemlediği gibi, yazılım dünyayı yiyor. Yapay zeka ve bilgisayar teknolojileri, küresel ekonominin çok gerçek bir parçası haline geliyor ve bu, yetenekli emeğin geleceği hakkında nasıl düşündüğümüz için önemli çıkarımlar yapıyor. Gençleri bu yeni dönem için eğitmekle ilgili en büyük zorluklardan biri oynaklığıdır.

Zihinsel olarak rutin veya öngörülebilir herhangi bir şey bir algoritmaya indirgenebildiği zaman, öğrenme sistemlerimizde bir değişim ihtiyacını işaret eder. Bilgi Çağından Yaratıcı Çağ’a geçtikçe, her örgün eğitim seviyesinde (yani K-12, yüksek öğrenim ve işgücü gelişimi) öğrenmede derin bir dönüşüm için talep artıyor.

Yeni bir mucit kuşağı, teknolojik yenilikler dalgasında gezinmek zorunda kalıyor ve okulların buna göre adapte olmaları gerekecek. İleriye giden eğitimciler için önemli bir zorluk, insan yaratıcılığının AI ve artırılmış zeka bağlamındaki kritik önemini anlamaktır. AI, işin doğasının değişmesini sağlar. Bunun eğitim için anlamı, öğrencilerin kendi yeteneklerini ve kapasitelerini arttırma bağlamında teknolojiye değer vermelerini sağlamak için eğitim stratejilerinin teknolojiyi bilinçli olarak eşleştirmeleri gerektiğidir.

Steve Jobs’un anladığı gibi, eğitimcilerin, arttırılmış istihbarat çağı için yeniden eğitim almada teknolojinin ve yaratıcılığın evliliğini daha iyi desteklemesi gerekecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *